Mammotomia
Mammotomiczna Biopsja Piersi jest jedną z najnowocześniejszych metod pobierania wycinków z piersi. System składa się z urządzenia wytwarzającego próżnie oraz 3 mm igły zawierającej mechanizm rotacyjny. W odróżnieniu od biopsji cienko- i gruboigłowej w biopsji mammotomicznej wystarcza pojedyncze wkłucie, ponieważ dzięki rotacji igły wokół własnej osi można pobrać odpowiednią ilość tkanki w postaci wielu wycinków z dowolnego miejsca wokół igły biopsyjnej.

Biopsję mammotomiczną wykonuje się w połączeniu z obrazowaniem USG. Nakłucie zmiany odbywa się ręcznie za pomocą MammotomeR Hand-Held  pod kontrolą USG. Lekarz bezpośrednio na ekranie monitora USG obserwuje cały proces pobierania zmiany.

Biopsja Mammotomiczna nie wymaga zakładania szwów i pozostawia jedynie niewielką 3 mm bliznę. Przeprowadzenie zabiegu nie wymaga hospitalizacji.

Mammotomia   polega  na pobraniu wycinków podejrzanej tkanki do bardzo dokładnego badania pod mikroskopem (badanie histopatologiczne).  Wartość tego badania jest nieporównywalnie większa, niż badania materiału pochodzącego z Biopsji Aspiracyjnej Cienkoigłowej.  Dodatkowo może być  wykorzystywana do usuwania małych zmian łagodnych  w sposób niedoszczętny (do 70% objętości zmiany).

Biopsję mammotomiczną wykonuje się głównie w przypadku uwidocznienia (w mammografii lub USG) bardzo małych, podejrzanych zmian, nieprzekraczających 1 cm i niewyczuwalnych podczas badania palpacyjnego.

Wróć do strony głównej