Gabinet Medycyny Sportowej
Oferujemy możliwośc leczenia osób uprawiających sport oraz aktywnych fizycznie. Nasz wykwalifikowany lekarsko - rehabilitacyjny personel przeprowadza:

- kwalifikację do uprawiania sportu, mającą na celu wykluczenie ewentualnych przeciwwskazań zdrowotnych istotnych dla danej dyscypliny sportowej;

- okresowe badania kontrolne osób uprawiających sport, umożliwiające wykrycie ewentualnych zmian zachodzących w organizmie pod wpływem uprawiania określonej dyscypliny sportu;

- optymalizowanie metod żywienia i treningu sportowców;

- kontrole efektów stosowanych metod treningowych;
walkę z niedozwolonym wspomaganiem zdolności wysiłkowych organizmu czyli dopingiem;

- zapobieganie kontuzjom i urazom;

- leczenie uszkodzeń ciała powstałych w wyniku uprawiania sportu;
- diagnostyka obrazowa USG urazów sportowych
- injekcje pod kontrolą USG
- zabiegi regenerujące osoczem bogatopłytkowym

- rehabilitację i odnowę biologiczną.

W naszej Klinice wykorzystujemy osiągnięcia z zakresu chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, pediatrii, chorób wewnętrznych, kardiologii, a także biologii, biochemii, fizjologii wysiłku, antropologii, psychologii, higieny,teorii żywienia i metodyki treningu sportowego.


Wróć do strony głównej