Gabinet psychiatryczny
Leczenie obejmuje farmakoterapie, psychoedukacje, elementy terapii poznawczo-behawioralnej.

1...Pierwsza wizyta (konsultacyjno-diagnostyczna) obejmuje zebranie wywiadu, ocenę aktualnego stanu, omówienie wstępnej diagnozy, psychoedukację dotyczącą rozpoznanego zaburzenia i dostępnych metod terapii, ewentualne propozycje farmakoterapii z omówieniem jej zasad, oczekiwanych efektów, ewentualnych działań niepożądanych. W przypadku konsultacji dzieci i młodzieży powyższa wizyta może zostać rozbita na 2 do 3 spotkań. Orientacyjny czas trwania wizyty 45-75 min.

2.
..Kolejne wizyty:
-
..terapeutyczna obejmuje omówienie bieżącego stanu, ocenę efektów leczenia, ewentualną modyfikacje farmakoterapii, elementy ter. poznawczo - behawioralnej, czas - 30-45 min.
-
..kontrolna obejmuje kontynuację farmakoterapii, czas 15-20 min.

Wróć do strony głównej