Psychoterapia
Gdy cierpienie psychiczne jest uogólnione i nie ma wyraźnego związku z bieżącą sytuacją, może objawiać się stanami depresyjnymi, lękowymi lub psychosomatycznymi. W takich przypadkach racjonalne argumenty nie wystarczają, żeby uzyskać poprawę. Psychoterapia jest procedurą budowania relacji w taki sposób, aby możliwe stało się uwolnienie i przeżycie głęboko leżących emocji powodujących dyskomfort, które stają się wtedy bardziej zrozumiałe i kontrolowalne.

Usługa jest skierowana do osób odczuwających objawy depresyjne, nerwicowe lub psychosomatyczne, a także przeżywających długotrwałe problemy w relacjach z ludźmi.

Pomaga poznać i zrozumieć przyczyny objawów, uczy rozwiązywać leżące u ich podłoża wewnętrzne konflikty w sposób konstruktywny dla siebie i otoczenia. Pozwala lepiej poznać swoje potrzeby, wartości i postawy oraz zmienić się w kierunku większej niezależności i satysfakcji z życia.

W regularnej i długotrwałej relacji z psychoterapeutą ulegają osłabieniu mechanizmy obronne Klienta, skrywające na co dzień jego wewnętrzne dążenia i konflikty, które stają się wówczas widoczne. Terapeuta pomaga je zrozumieć, zaakceptować przyczyny i zdecydować, czy i jak mają być obecne w dalszym życiu.

Wróć do strony głównej